top of page
82270727_l
30527152_l
26e6e6_d0e70fd3502c484780a934ced724b3ce
גבר מטיס טיסן דאון חשמלי
56482017_ml 2
26e6e6_fb11224f511e40f4a5f314c315fbc909

השלט רחוק והשליטה במטוס על שלט 

 

חדש בטיסנאות ורוצה להיכנס נכון לתחביב? בוא להרצאת מבוא בכניסה חופשית!

 

ערוץ בשלט רחוק: לפני שתלמד על חלקי השלט ועל עקרונות הפעלתו אתה צריך לדעת מהו "ערוץ בשלט".
יש להבדיל בין "ערוץ" ל"תדר". "תדר" הוא מושג באלקטרוניקה העוסק בשידור וקליטה של אותות רדיו.
"ערוץ" הוא מושג הקשור לתפעול המטוס. בעיקרון, כל פעולה של המטוס דורשת ערוץ אחד. לדוגמא: הפעלת הגה הגובה מעלה מטה היא ערוץ אחד. הגדלה או הפחתה במהירות המנוע, דורשת גם היא ערוץ נפרד. מטוס על שלט
עם 3 ערוצים זהו מטוס בסיסי ללא מאזנות, שמסתפק במקלט רדיו עם 3 ערוצים על מנת לשלוט במצערת, הגה כיוון והגה הגובה. הסטיק הימני ישלוט על הגה הגובה ועל הגה הכיוון ואילו הסטיק השמאלי ישלוט על המצערת. מקובל שטיסן עם 3 ערוצים מתאים ללימוד הטסה למתחילים בהיותו פשוט יותר. אבל, טיסן כזה צריך מבנה כנפיים עם דיהדרל השומר על יציבות בציר הגלגול, כי אין למטיס מאזנות לשליטה בציר זה. הטסה של מטוס כזה מצריכה התייחסות לזווית חרטום המטוס. צריך להבין שכשמטוס עולה, בדרך כלל מהירותו פוחתת ויעילות הגה הכיוון שלו פוחתת ומקשה על המטיס לשלוט בכיוון הטיסה. מטוס על שלט עם 4 או יותר ערוצים הוא המטוס המקובל ביותר ופועל עם: מצערת, מאזנות, הגה גובה והגה כיוון.

 


מבנה שלט רחוק של מטוס על שלט: לשלט רחוק שתי ידיות, הנקראות בעגה המקצועית: "סטיקים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסטיק הימני שולט על המאזנות, על ידי תנועה ימינה ושמאלה ועל הגה הגובה על ידי תנועה מעלה ומטה.
כאשר מרפים מאחיזת הסטיק הוא חוזר תמיד, בעזרת קפיץ למצב אמצע ניטרלי.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

הסטיק השמאלי שולט על מצערת המנוע על ידי תנועה מעלה ומטה ועל הגה הכיוון על ידי תנועה ימינה ושמאלה. שלא כמו בסטיק הימני, לסטיק השמאלי יש קפיץ המחזיר אותו לאמצע רק ביחס לתנועה ימינה ושמאלה. המצערת הפועלת מעלה ומטה אינה מושפעת על ידי קפיץ והיא נשארת במצב בו משאירים אותה. מצב זה מאפשר קביעת מהירות ועוצמת מנוע באופן רצוף עד לשינוי בהם.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

כפתורי הקיזוז: על השלט בצמוד לכיוון הפעולה של כל סטיק מותקנים 4 כפתורי הזזה הנקראים כפתורי קיזוז. הם מאפשרים קיזוז בערכים קטנים מעלה מטה או ימינה ושמאלה לכל פעולה של הסטיקים.

כפתורי שליטה נוספים: בנוסף, קיימים בשלטים שונים, כפתורים נוספים שונים, המבצעים פעולות שונות ומשונות. חלקם בנויים כסטיקים זעירים בעלי שניים עד שלושה מצבי פעולה, חלקם בנויים כמפסק קפיצי ולעתים הם מופיעים כסטיקים קטנים בצדי השלט, הפועלים באופן מדורג. האמור משמש בטיסנים מתקדמים ובמסוקים לביצוע כל מיני פעולות ובין היתר: הורדה והעלאה של מדפים הוצאה והכנסה של גלגלים ועוד.

אנטנה: לשלט יש אנטנה המשדרת את הוראות ההטסה למקלט המותקן בטיסן. יש לשים לב בכל דגם של שלט להוראות היצרן ביחס לזווית ואופן כיוון האנטנה. לדבר זה השפעה על איכות השידור של השלט. לשלט של סימולטור יש במקום אנטנה כבל עם כניסת יו אס בי המתחברת למחשב. לשלטים יש סוללה, רגילה או נטענת וחשוב לבדוק תמיד לפני הטסה ומבעוד מועד, שהסוללה טרייה או טעונה...שלט של סימולטור אינו זקוק לסוללה והוא ניזון מהמחשב אליו הוא מחובר.

השליטה על המצערת של מטוס על שלט: פעולת הסטיק השמאלי מעלה ומטה מהווה מצערת מנוע. בטיסנים חשמליים, העלאה של הסטיק מפעילה ומעלה את מהירות המנוע. הורדת הסטיק מטה, מפחיתה ולבסוף עוצרת את פעולת המדחף. מנועים של טיסני דלק עובדים גם במצב של סיבובי סרק.

השליטה על הגה הכיוון והגלגל המחובר אליו: כזכור, הגה הכיוון הוא משטח היגוי המשמש להיגוי המטוס בציר הסבסוב (בדומה להגה של מכונית). הטיה של משטח ההיגוי ימינה תגרום ללחץ אוויר שידחוף את זנב המטוס שמאלה ובכך יגרום לחרטום המטוס לפנות ימינה. פעולת הסטיק השמאלי, ימינה ושמאלה שולטת על הגה הכיוון. היגוי הטיסן על הקרקע נעשה בעיקרו על ידי הגה הכיוון מאחר שהוא מחובר ישירות לגלגל החרטום (או לגלגל הזנב, בטיסן עם גלגל זנב). בזמן ההמראה, ככל שהטיסן יתקדם במרוצתו על המסלול, הוא יצבור מהירות וכוח עילוי ואז השפעת הגאי הטיסן (מאזנות, הגה גובה והגה כיוון) תגדל והשפעת היגוי הגלגל תקטן. בזמן הסעת הטיסן על המסלול בעזרת הגה הכיוון יש לשים לב להיגוי "הפוך" לכאורה, כאשר הטיסן נמצא בתנועה לכיוונך. עליך להתייחס תמיד לכיוונים מנקודת המבט של "הטייס" היושב בטיסן. באוויר, משמש הגה הגובה לביצוע פניה מתואמת יחד עם סטיק המאזנות. כזכור, פעולת הסטיק השמאלי נעשית כנגד קפיץ המחזיר אותו למרכז עם עזיבת הסטיק.

השליטה על המאזנות של מטוס על שלט: כזכור, מאזנות הן משטחי היגוי המצויים בחלקים האחוריים של כנף ימין וכנף שמאל, המשמשים להיגוי המטוס ימינה ושמאלה, משטחי היגוי אלה פועלים על ציר הגלגול של המטוס. כשטייס המטוס רוצה להטיס את המטוס ימינה, הוא יגרום להרמת המאזנת הימנית המותקנת בחלקה האחורי של הכנף הימנית ולהורדת המאזנת השמאלית המותקנת בחלקה האחורי של הכנף השמאלית. האוויר שלוחץ על משטחי ההיגוי יגרום לכנף ימין לרדת ולכנף שמאל לעלות. כתוצאה מכך המטוס יפנה לכיוון ימין. פניה שמאלה תבוצע באופן דומה ובהתאמת האמור לכיוון ההפוך. הנעת הסטיק הימני ימינה ושמאלה תביא להטיה ימינה ושמאלה של הכנפיים בציר הגלגול וזאת בעזרת המאזנות. הסטיק הימני משמש לאיזון ויישור הכנפיים בזמן טיסה אופקית ולהטיה של כנפי המטוס לצורך פניה ימינה או שמאלה. חשוב: לאחר הטיה של הכנפיים לאחד הצדדים, בציר הגלגול, לצורף פניה, יש להחזיר את הכנפיים למצב מאוזן. כמו שמחזירים הגה של מכונית, לאחר פניה, חזרה למרכז. כזכור, פעולת הסטיק נעשית כנגד קפיץ המחזיר אותו למרכז. בפועל, יש לבצע את התנועה לכיוון הנגדי בשליטה ובאופן מבוקר.

השליטה על הגה הגובה של מטוס על שלט: הנעת הסטיק הימני מעלה ומטה שולטת על הגה הגובה ותביא לשינוי בחרטום המטוס בציר העלרוד - תאפשר למטוס לצלול, לנסוק או לשמור על טיסה ישרה אל האופק. משיכה של הסטיק למטה נקראת UP ותגרום לעליה של חרטום המטוס מעלה, לצורך נסיקה, דחיפת הסטיק כלפי מעלה נקראת DOUN ותגרום לירידת חרטום המטוס מטה לצורך הנמכה או צלילה. הערה חשובה: כאשר רוצים לנסוק, יש צורך במידה מספקת של כוח מנוע על מנת שהמדחף יוכל למשוך את הטיסן אל על. משיכה חזקה ורצופה של סטיק הגה הגובה ידית תגרום לטיסן לבצע לולאה בשמיים (בתנאי שהמנוע פועל חזק) כלומר הוא יטוס במעגלים אנכיים.

נושא השליטה בשלט ובמטוס על שלט מוסבר ומתורגל בקלות וביעילות 

        ב- >>> קורס הטסת טיסנים מתחילים

 

יש לך שאלות? אתה מוזמן להתייעץ ללא תשלום 

 

חזרה לדף הבית

תרשים  המציג את החלקים של שלט רחוק של טיסן חשמלי
תרשים  המציג את הפעולה של סטיק המאזנות בשלט רחוק של טיסן חשמלי
תרשים  המציג את הפעולה של סטיק הגה הגובה בשלט רחוק של טיסן חשמלי
תרשים  המציג את הפעולה של סטיק הגה הכיוון בשלט רחוק של טיסן חשמלי
תרשים  המציג את הפעולה של סטיק המצערת בשלט רחוק של טיסן חשמלי
bottom of page