top of page
82270727_l
30527152_l
26e6e6_d0e70fd3502c484780a934ced724b3ce
גבר מטיס טיסן דאון חשמלי
56482017_ml 2
26e6e6_fb11224f511e40f4a5f314c315fbc909

מדריך הטסת טיסנים על שלט - נחיתה 
 

הדרכה על סימולטור טיסנים חלק 3 


"חכם לומד מטעויות של אחרים. טיפש לא לומד מטעויות של עצמו"... (אמרה של טיסנאים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*אימון על סימולטור טיסנים אינו תחליף לקורס הטסה ממשי. רוצה ללמוד להטיס טיסנים על שלט?

עשה זאת נכון ובביטחון ב >>> 
קורס הטסת טיסנים מתחילים

 

בסוף השיעור הקודם, שיעור מספר 2 למדת להשתמש בסימנים ועזרים על מנת לשכפל מבנה הקפה מסודר.
למדת לבצע בדיקת "גובה מרחק": בנקודה קבועה, עם הכניסה לצלע עם הרוח כדי לשפוט את מצב הטיסן בפרמטרים של גובה ומרחק. ובעיקר, למדת לשים לב למיקום הטיסן בנקודה זו ביחס לעצמים באופק
(עמודים, עצים, בתים וכדומה). בנוסף, התאמנת להקפיד ולשמור על מקבילות צלע עם הרוח. לא לפתוח (להרחיק) ולא לכנוס (לקצר ולקרב). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


כעת קבל, מדריך הטסת טיסנים על שלט - נחיתה!

ראשית, תרגל והתאמן על פניה מדויקת אל צלע הפיינל: בעת הפנייה לצלע פיינל מצלע הבסיס יש ליישר את הטיסן על קו אמצע המסלול, הנקרא "ציר המסלול". יש לעשות זאת במכה אחת בלי תיקונים ונדנודי כנפיים, הנקראים בעגת המטיסים "תפירה". המנע מ"אובר טרן" ו"מאנדר טרן". פניה מוקדמת מידי המקצרת את רדיוס הסיבוב, תגרום לטיסן להיכנס לצלע פיינל לא באמצע המסלול, (ציר המסלול), אלא בצד הפנימי של הפניה. פניה כזו נקראת:
"אנדר טרן". פניה גדולה מידי המגדילה את רדיוס הסיבוב, תגרום לטיסן להיכנס לצלע פיינל בצד החיצוני של המסלול ולא מעל ציר המסלול והיא נקראת: "אובר טרן".

*תרגל בכל מחזור אימון אלמנט אחד.

תרגול גישה לנחיתה "לך סביב": דמיין על הקרקע נקודה במרחק של כ-15 מטר לפני נקודת עמדת המטיס.
נקודה זו נקראת - "השוט". זהו המקום האידאלי למגע גלגלי הטיסן במסלול עם הנחיתה. כשהטיסן מולך, בערך באמצע צלע עם הרוח, ומעל עצם באופק המשמש כסימן קבוע, סגור מצערת וגלוש אל צלע הבסיס ואל צלע פיינל בזווית גלישה קבועה ומיטבית. כאמור, בעת הפנייה לצלע פיינל מצלע הבסיס יש ליישר את הטיסן על קו אמצע המסלול, ("ציר המסלול") במכה אחת בלי תיקונים ונדנודי כנפיים. בזמן הגלישה לאורך הפיינל יש לשמור על טיסה ישרה מעל ולאורך ציר המסלול. זה יעשה במינימום נגיעה במאזנות ובמידת הצורך בעזרת הגה הכיוון. הנמך עד לגובה של חמישה מטרים מעל לנקודת "השוט", פתח מצערת "ולך סביב". פתיחת המצערת צריכה להיות הדרגתית אך נמרצת. משיכת אפ בסטיק הגה הגובה צריכה להיות הדרגתית ומבוקרת. אזהרה: משיכה חזקה ומהירה מידי בסטיק הגה הגובה או פתיחה בלתי מספקת של המצערת עלולים לגרום להזדקרות הטיסן, אבדן שליטה והתרסקות. עליך להיות דרוך וערני לשמור על גלישה במסגרת מבנה ההקפה ולפנות לצלע פיינל באופן מדויק מעל ציר המסלול.

שפוט והחלט בזמן אמת על נוהל: "לך סביב" כבר כשהטיסן פונה לפיינל "באובר טרן" או "שורט טרן" חריגים.

*הערה: שלב זה בתרגול מהווה נקודת סיכום לכל מה שנלמד. כאן אתה צריך לדעת להשתמש בכל האלמנטים שתרגלת עד כה. תרגל הנמכה לנחיתה והליכה סביב עד שתהיה מיומן בכך.

מדריך הטסת טיסנים - נחיתה מלאה: כזכור, נקודת ה"שוט" היא במרחק של כ-15 מטר לפני נקודת עמדת המטיס ועל המטיס לשפוט את מיקום סגירת המצערת - גובה ומרחק ומבנה ההקפה כך שיגיע למגע בקרקע בנקודת השוט. נגיעת הטיסן בקרקע עד כ- 10 מטרים לפני או אחרי השוט תחשב תקינה. מגע לפני טווח זה תחשב כ: "אנדר שוט".
מגע בקרקע אחרי הנקודה תחשב "אובר שוט". כדי להשיג שפיטה מדויקת יש לשנות מרכיב אחד בלבד בכל מחזור ולהקפיד על שמירה ושכפול של כל יתר המרכיבים של מבנה ההקפה, תוך שנעזרים בסימנים / עזרים עליהם דיברנו. הטוב ביותר הוא ליצור ולקבע מבנה הקפה נוח ואז לשנות רק את מיקום סגירת המצערת. להקדים או לאחר את המקום. לחילופין, אפשר לשנות את גובה הטיסן בתחילת צלע עם הרוח או להרחיק את צלע עם הרוח. הוספת גובה והרחקת צלע עם הרוח יתקנו "אנדר שוט". הנמכת גובה הטיסה וקירוב צלע עם הרוח יתקנו "אובר שוט".

תיקון הכיוון האחרון על ציר המסלול, לפני נגיעת גלגלי הטיסן במסלול, יש לבצע בעזרת הגה כיוון. לפעמים, כשיש רוח צד, החרטום של הטיסן יטה החוצה מכיוון הגלישה והטיסן "יחליק על הצד". בעיקרון, יש לאפשר לטיסן לגלוש באופן זה ללא כל תיקון עד לרגע הנגיעה. בשלב הנגיעה יש לתקן כיוון בעזרת הגה כיוון כדי למנוע מהטיסן לסטות ולרדת מהמסלול.

שלב הנחיתה הסופי מתחלק לשני חלקים: הראשון נקרא "שבירת גלישה" והשלב השני נקרא "הצפה".

שבירת גלישה יש לבצע כשהטיסן בגובה של כ- 1 עד 2 מטר מעל המסלול. מדוע? כזכור, הגענו לנקודה זאת, בגלישה מיטבית מתמשכת שהחלה בערך בנקודה כלשהי באמצע צלע עם הרוח. למרות שקצב השקיעה של הטיסן, ומהירותו בגלישה מיטבית הם איטיים לעומת טיסה עם מנוע, הם עדיין מהירים מידי ביחס למהירות האידאלית והנכונה למגע עם הקרקע בזמן הנחיתה. לכן, עלינו לעצור תהליך זה, להקטין את זווית הגלישה ולהאט את מהירות הטיסן, שאחרת הטיסן יפגע בקרקע בעצמה ובמהירות גדולים מידי. לצורך כך יש לתת "אפ" בסטיק הגה הגובה כדי להקטין למינימום את זווית הגלישה. כתוצאה מכך הטיסן יאבד מהירות וישקע.

שלב ההצפה: לקראת נגיעת הטיסן בקרקע, בגובה של כחצי מטר, יש להמשיך לתת אפ בהגה הגובה, בעדינות ולפי הצורך, כדי לשמור על הטיסן בטיסה אופקית ו"בגובה דשא" מעל המסלול עד שיאבד את כל הפוטנציאל, יאט ויגיע למגע רך עם המסלול. בעת המגע עם הקרקע הטיסן מאבד בסופו של דבר את כל העילוי שלו ולמעשה מזדקר כשהוא על המסלול.


הערה חשובה: משהחל שלב שבירת גלישה אין לבצע תיקוני כיוון כדי ליישר את הטיסן על המסלול.
אם הטיסן לא נמצא מעל ציר המסלול - יש "ללכת סביב"! נזכיר שוב, יש להשתמש במינימום נגיעה במאזנות
ובמידת הצורך לתקן כיוון בעזרת הגה הכיוון. שימוש במאזנות במהירות נמוכה מייצר גרר ומביא להאטת הטיסן ולסכנת הזדקרות.

עליך להיות דרוך וערני ולהפעיל נוהל "לך סביב", בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • כשיש "אובר טרן" או "שורט טרן" חריגים.

  • כשיש צפי ברור ל"שורט שוט" או "אובר שוט".

  • כאשר נראה שלא תצליח לשמור על גלישה ישרה מעל ציר המסלול.

 

לבסוף, תרגל בסימולטור המראה ונחיתה מלאים.

יפה עשית... ומה עם הדבר האמתי?  אימון על סימולטור טיסנים אינו תחליף לקורס הטסה ממשי.

 

רוצה ללמוד להטיס טיסנים על שלט? החומר שנילמד לעיל, ועוד, מוסבר ומתורגל במציאות, בקלות וביעילות 
בעזרת מדריך 
בקורס הטסת טיסנים מתחילים

 

רוצה להישאר מעודכן? הירשם לניוזלטר וקבל הודעות על אירועים, חדשות, מבצעים, מאמרים וסרטונים חדשים ומעניינים.

חזרה לדף הבית

תרשים בצבעי ירוק על לבן, של "מבנה הקפה מסודר" להטסת טיסנים על שלט
טיסן מסוג פייפר קאב, בצבע צהוב, "נוחת" בסימולטור טיסנים
bottom of page