top of page

תקנון אתר "כנפיים" - בית הספר לטיסנאות עכשווית
 

ברוך הבא לאתר האינטרנט של כנפיים, בית הספר לטיסנאות עכשווית ע.מ. 053990388 (להלן: "כנפיים") www.knafaim.org.il (להלן: "האתר").

 

 

*השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד. האמור בלשון זכר, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

 

השימוש באתר זה מוצע לך בכפוף לאמור בתקנון זה. בטרם תגלוש ו/או תשתמש באתר, הנך מתבקש לקרוא את כל האמור בתקנון זה. השימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה ומהווה חוזה התקשרות בינך, הגולש, לכנפיים. האתר מותאם לגולשים מעל גיל 18 ואו מתחת באישור מבוגר מוסמך. (הורים). אין להשתמש באתר ו/או בתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ו/או בציוד תקשורת כלשהו, ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ו/או להנאה שלו מהאתר.


*הטסת טיסנים, בנייה, הרכבה, שדרוג או תיקון של טיסנים (להלן: "טיסנאות") הוא עניין רציני ועשוי להיות מסוכן.
 

*כללי בטיחות: בית הספר שם דגש רב על הקנייה ושמירה של כללי בטיחות חדים וברורים, במטרה להפוך את העיסוק בתחביב הטיסנאות לבטוח. אנו לא ממליצים לטיסנאי מתחיל, לעסוק בטיסנאות ללא הדרכה צמודה וליווי של טיסנאי מקצועי, מנוסה ומיומן. התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר הינם לשם המחשה בלבד ולא מהווים תחליף ללימודים מסודרים ממורים מקצועיים ומנוסים. גם אם הנך טיסנאי וותיק, התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר הינם לשם המחשה בלבד. אין לסמוך ולהסתמך על התוכן שמתפרסם ו/או מופיע באתר (בין בכתבות, בתגובות, בקבוצות דיון ו/או בפרסומים אחרים כלשהם) לצורך הטסת טיסנים, בנייה, הרכבה, שדרוג או תיקון של טיסנים. אי לכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי כנפיים, בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד כלשהו, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה. אין לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות ו/או ההודעות הכלולים במסמך זה.

האתר הוקם לצורך הצגת קורסים, חוגים, סדנאות ומוצרים (להלן: "מוצרים ולימודים"). קניית מוצרים ורישום ללימודים ייעשה of line בלבד, בפגישה / שיחה / התכתבות אישית עם נציג בית הספר בלבד. 

 

מכסת מקומות פנויים ללימודים: לכל חבילת לימוד קיימת מכסה מוגבלת וההרשמה תעשה על בסיס מקום פנוי. מובהר כי במקרים בהם יהיה מספר מועט מדי של נרשמים לחבילת לימוד, עשויה חבילת הלימוד שלא להיפתח כלל, או להידחות. במידה ויוחלט על אי פתיחת חבילת לימוד או על שינוי מועדיה, הודעה על כך תימסר לנרשם באמצעות המייל הרשום במאגרי המידע ובמידת האפשר גם באמצעות הטלפון הנייד לכן יש למלא פרטים מדויקים. לנרשם לחבילת לימוד אשר בוטלה או שמועדה השתנה לאחר הרישום והנרשם ביקש לבטל הרשמתו - יוחזר באופן מלא סכום הכסף שנגבה. ההשתתפות בלימודים הינה על פי רצונו של כל משתתף ובאחריותו.

מלאי מוצרים: לא כל מוצר קיים במלאי. זמן הספקה למוצרים עשוי להיות ארוך במיוחד, עקב הצורך לייבא מוצרים בהזמנה מיוחדת לפי צרכי לקוחות שונים וכן עקב הצורך לבצע עבודות הרכבה, בניה ושדרוג בעבודת יד ובהזמנה אישית על פי צרכי הלקוח.

זכויות יוצרים: כל החומרים והתכנים המופיעים באתר זה כפופים לדיני זכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים והבעלות על כל החומרים, התכנים והיישומים מכל סוג שהוא, לרבות בשמות ובסימני המסחר המופיעים באתר זה, שייכים לכנפיים, אלא אם נאמר במפורש כי חומר/תוכן/יישום מסוים זכויות היוצרים ו/או הבעלות בו שייכים לגורם אחר . פרט לשימוש אישי פרטי, הכפוף לדיני הקניין בכלל ולדיני זכויות יוצרים בפרט, אין להשתמש ו/או להעביר ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לאחסן במאגר מידע ו/או לצטט בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא לרבות בדפוס, באינטרנט ו/או באמצעי אלקטרוני מכל סוג שהוא את החומרים ו/או התכנים ו/או היישומים המופיעים באתר זה, כולם או מקצתם ללא קבלת הסכמתה המפורשת של כנפיים לכך מראש ובכתב.

קישורים - "LINKS" - באתר, המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על ידי כנפיים, אלא ע"י גורמים אחרים, נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. קישורים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים לא יתפרשו כהבעת תמיכה, מתן חסות, מתן גושפנקה, אישור, המלצה ו/או העדפה במפורש ו/או במשתמע על ידי החברה לאתרים המקושרים. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ואין בין החברה לבין בעלי האתרים המקושרים יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לחברה כל שליטה ו/או זכות בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי כנפיים בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש כלשהו באתרים המקושרים ו/או בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה. אם לדעתך יש אתר אחר, שרלבנטי לקשר אליו מאתר זה, הנך מוזמן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת: yosinbar76@gmail.com.

כנפיים וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם "AS IS" ללא אחריות מכל סוג שהוא.

כנפיים רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק.

כנפיים תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה אלא אם הודעת לנו אחרת לכתובת: yosinbar76@gmail.com כנפיים רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך ו/או לצורך ניתוח ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. מידע זה יהיה אנונימי.

כנפיים אינה מתחייבת שמידע/תוכן שמצאת או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להימצא באתר גם בהמשך. כנפיים רשאית לסגור את האתר, באופן קבוע או זמני, להוסיף לו ו/או לגרוע ממנו שירותים ו/או חומרים בכל עת ועל פי שקול דעתה הבלעדי. לכנפיים הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ואת האמור בתקנון זה בכל עת, מבלי להודיע על כך מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי והיחיד בגין כל דבר הנוגע ו/או הנובע מהסכם זה ומהשימוש באתר זה, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז. כל שאלה אפשר להפנות ישירות לכנפיים לכתובת הדואר האלקטרוני: yosinbar76@gmail.com

ט.ל.ח

 

לדף הבית

26e6e6_d0e70fd3502c484780a934ced724b3ce
גבר מטיס טיסן דאון חשמלי
26e6e6_fb11224f511e40f4a5f314c315fbc909
bottom of page